کلیدواژه‌ها = انسان
بررسی الگو های مقاومت آنتی بیوتیکی در سالمونلاهای جداشده از منابع مختلف

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 145-145

عبدالله درخشنده1، رویا فیروزی1، سمیه حیدری*2


خطرات آلودگی باکتریایی کلواک طیور در بهداشت انسانی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 209-209

مصطفی نعمتی1*، فاضل پوراحمد1، طیب سیفی2


بررسی نقش احتمالی شتر در انتقال انگل بالانتیدیوم کولای به انسان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 219-219

جواد تاجیک1، امین پایدار اردکانی2*، سمانه انوشه2، الهه دهقانی تفتی2