کلیدواژه‌ها = داکتیلوژیروس
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آلودگی های انگلی در ماهیان قزل آلای پرورشی استان قزوین

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 117-117

افشین بارانی1*، ثوره جلیل ابراهیم1، رضا نوریان1 ، شهین عشقی1


2. مشاهده ترماتود داکتیلوژیروس درآبشش ماهی قزل آلادراستخرهای پرورشی شهرستان زابل

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 125-125

حسینعلی دهمرده، مهدی حیدرزاده، لیلاسراوانی*


3. بررسی گونه های شایع داکتیلوژیروس در ماهی گلدفیش(Carassius auratus) درشهرستان سمنان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 146-146

سارا مهدی زاده مود1، نگار یاریان*2