بررسی گونه های شایع داکتیلوژیروس در ماهی گلدفیش(Carassius auratus) درشهرستان سمنان

نویسنده

چکیده

 گلدفیش قدیمی ترین ماهی زینتی پرورش یافته در چین بوده و
امروزه از رایج ترین ماهیانی است که در آکواریوم ها یافت می شود. شایعترین انگل
های خارجی جداسازی شده از گلدفیش، گونه های مختلف داکتیلوژیروسDactylogyrus
spp. است . تحقیق حاضر جهت شناسایی گونه های شایع
داکتیلوژیروس در ماهی گلدفیش مراکز فروش ماهیان زینتی شهرستان سمنان صورت
پذیرفت.بدین جهت تعداد 50 نمونه گلدفیش که دارای علائم بالینی از قبیل بی حالی و
پرخونی آبشش بودند طی فصل تابستان از مراکز فروش ماهیان زینتی سمنان مورد مطالعه قرار گرفتند.نمونه ها زنده به
آزمایشگاه انتقال یافته و آبشش ها جداسازی شدند.تک تک صفحات آبششی با استفاده از
استریو میکروسکوپ بررسی، داکتیلوژیروس ها توسط پیپت پاستور به لام انتقال یافته و
با استفاده از پیکرات آمونیوم رنگ آمیزی شدند.با استفاده از کلید تشخیصی Bychowsky،
دو گونه داکتیلوژیروس شامل: D.baueri ،D.vastator شناسایی شدند.28 درصد نمونه ها آلوده به
داکتیلوژیروس بودندکه میزان فراوانیD.vastator از گونه دیگر بیشتر بود. کنترل کیفیت آب ،
تغذیه مناسب و در صورت لزوم استفاده هفتگی
از داروی پرازی کوانتل به میزان 3-2 میلی گرم در لیتر جهت پیشگیری و درمان آلودگی
ناشی از این مونوژن شایع در آکواریوم ها توصیه می گردد.   

کلیدواژه‌ها