کلیدواژه‌ها = کک
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه مقایسه روش های جمع آوری کک پولکس ایریتانس از دام و اماکن انسانی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 203-203

محمد یخچالی1، کیا بهرام نژاد2*


3. اولین گزارش کک لپتوپسیلا آتیوپیکوس آتیوپیکوس در ایران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 248-248

محمد مهدی درویشی1، محمد رضا یوسفی2 ، عماد چنگیزی1؛ محمد تقی رحیمی3، سید رسول رستمی لیما1