کلیدواژه‌ها = همدان
بررسی فون انگلهای دستگاه گوارش پرندگان بومی استان همدان

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 33-40

10.22075/jvlr.2020.12742.1013

زینب صادقی دهکردی؛ بهنام بهرامی؛ مسعود سلطانی الوار؛ محمود رضا رسولی؛ بهاره کردی


بررسی میزان آلودگی گاوهای شهرستان همدان به نئوسپورا کانینوم

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 84-84

جمال قره خانی1 و2، حسام الدین اکبرین3 ،حمیدرضا حدادزاده 4؛ علیرضا باهنر5 ،حیدر حیدری6 ، آرش سامی7


بررسی عوامل باکتریایی سقط جنین گوسفندان در استان همدان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 105-105

جمال قره خانی 1* ، احمد کریمی مخصوص2 ، بدرالزمان صادقی3، محمود رضا رسولی2


بررسی میزان آلودگی گوسفندان(نژاد مهربان) به لینگواتولا سراتا درکشتارگاه همدان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 206-206

جمال قره خانی1، عباس گرامی صادقیان2، جهانگیر عبدی3