کلیدواژه‌ها = پلیکان
تعداد مقالات: 3
2. گزارش آلودگی شدید یک قطعه پلیکان به نماتود کونتراسکوم

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 197-197

محمد حسین رادفر1، حمید رضا فرودی2*، نسیم کوثری2؛ حسین خوند2، الهام فرودی3، جواد خدری2


3. جداسازی و شناسایی نماتود کاپیلاریا کودین فلاتا از یک قطعه پلیکان تلف شده در باغ پرندگان کرمان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 198-198

حسن شریفی یزدی1، حمید رضا فرودی2*، نسیم کوثری2، الهام فرودی3، حسین شایق3