کلیدواژه‌ها = پرندگان زینتی
تعداد مقالات: 3
1. مروری بر مراقبت های ویژه و اورژانسی در پرندگان زینتی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-111

- پروانه نفیسی فرد*،1 ، عبدالکریم زمانی مقدم 2 ،آرش رمضانپور شاهی 3 ، عبدالله کیانی4


2. تعیین فراوانی درماتوفیتوزیس در پرندگان زینتی شهر سمنان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 52-52

دکتر میثم ابراهیمیان، دکتر غلامحسین رئوفی


3. تشخیص Macrorhabdus ornithogaster در پرندگان زینتی ارجاعی به دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 183-183

دکتر هادی توکلی1، سمانه نوری گوشکی2* ، علی اکبر رضایی3