کلیدواژه‌ها = میش
تأثیر تغذیه سطوح مختلف نانو اکسید روی به جای اکسید روی بر ایمونوگلوبولین‌ها و شمارش سلول‌های خونیِ میش در دوره پیش و پس از زایش

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 115-115

10.22075/jvlr.2018.3191

- سیده فروغ حسینی وردنجانی*1، جواد رضائی2 ، سعید کریمی دهکردی3


مروری بر اثر فلاشینگ بر شاخص های تولید مثلی در میش

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 232-232

10.22075/jvlr.2018.3709

مهسا فتح آبادی


بررسی تغییرات پاتولوژیک اندومتر در میش های نابارور

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 5-11

10.22075/jvlr.2017.821

فرهنگ ساسانی؛ امید علی نکوئی جهرمی؛ هوتن زنگنه پور