کلیدواژه‌ها = دیروفیلاریا ایمیتیس
تعداد مقالات: 3
1. تعیین میزان شیوع میکروفیلرهای خونی در سگ های شهرستان سمنان با استفاده از روش اصلاح شده نات

دوره 12، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 27-32

محمدرضا سلیمی بجستانی؛ زهرا دارابی زاده


2. بررسی دیروفیلاریوزیس در سگ‌های گله استان کرمانشاه در سال1390

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 47-54

سمیه بهلولی اسکویی؛ احسان صادقی؛ امیرحسین هاشمیان؛ سحر غفاری خلیق


3. مقایسه دو روش نات اصلاح شده (Modified Knott test) و سرم‌شناسی(ELISA antigen test) در تشخیص دیروفیلاریا ایمیتیس

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 87-96

سید حسین حسینی؛ عبدلعلی ملماسی؛ مهدی آرامون