نویسنده = مریم رسولی1*، احمد رضا موثقی 2،3، مهرداد سامی4،
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه دو روش رنگ آمیزی در ترماتدهای دیژن

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 121-121

مریم رسولی


2. تایید شیوع سقط جنین توکسوپلاسمایی در یک گله گوسفند با روشهای مختلف آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 122-122

مریم رسولی1*، احمد رضا موثقی 2،3، مهرداد سامی4