نویسنده = نعمان، وحید
تعداد مقالات: 3
1. بررسی شیوع سرمی پادتن ویروس بلوتانگ در گوسفندان استان چهار محال و بختیاری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-48

هدی ارزانی؛ وحید نعمان


2. مقایسه و ارزیابی میزان مس، روی و آهن درسرم و جیره گاوهای هلشتاین شیری صنعتی و نیمه صنعتی در دو فصل گرم و سرد سال

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 283-296

وحید نعمان؛ محسن راستی؛ -احمد رضا رنجبری؛ اکبر اسدیان


3. تشخیص آناپلاسما اوویس بر اساس ژن 16S rRNA با روش PCR-RFLPدر گوسفندان قسمت مرکزی ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 27-37

وحید نعمان؛ پرویز شایان؛ امیر حسین شاهمرادی