نویسنده = - وحید کریمی1، امیر اصغری باغخیراتی2، مهدی کمیجانی*،3
توان داروهای گیاهی در درمان تریکومونیازیس پرندگان: مطالعه مروری

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 147-147

10.22075/jvlr.2018.3254

- وحید کریمی1، امیر اصغری باغخیراتی2، مهدی کمیجانی*،3


موانع واکسیناسیون اردکها بر علیه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان (HPAI): مطالعه مروری

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 148-148

10.22075/jvlr.2018.3255

- وحید کریمی1، امیر اصغری باغخیراتی2، مهدی کمیجانی* 3


آمیلوئیدوز در قوی گنگ (Cygnus olor) ارجاعی به کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران: گزارش موردی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 183-183

10.22075/jvlr.2018.3417

مهدی کمیجانی