نویسنده = - مصطفی نوربخش1، پیمان کیهانی2، محمد احمدی*3، اشکان صادقی4.
بررسی تغییرات فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی سرم متعاقب استفاده از دو داروی آسپرومازین و پروپوفول با استفاده از روش بیهوشی عمومی داخل وریدی (TIVA) در سگ های بومی

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 113-113

10.22075/jvlr.2018.3186

- مصطفی نوربخش1، پیمان کیهانی2، محمد احمدی*3، اشکان صادقی4.


بررسی تاثیر روغن سیاه دانه بر روند ترمیم زخم پوستی در موش صحرایی

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 113-113

10.22075/jvlr.2018.3187

- مصطفی نوربخش1، اشکان صادقی 2، محمد احمدی3*.


بررسی اثرات بیهوشی با هالوتان بر فاکتورهای بیوشیمیایی کبد وکلیه در سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 171-171

10.22075/jvlr.2018.3347

محمد احمدی