نویسنده = زیور صادقی دهکردی 1، حمزه علی یعقوبی2،
تعداد مقالات: 3
2. بررسی میزان شیوع کیست هیداتیک در گاوهای کشتاری کشتارگاه شهرستان بانه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 129-129

زیور صادقی دهکردی 1، منصور یوسفی2


3. بررسی میزان شیوع ضایعات کبدی نشخوارکنندگان کوچک ذبح شده در کشتارگاه پوریای شرق تهران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 203-203

زیور صادقی دهکردی 1، حمزه علی یعقوبی2