تأثیر انواع مواد غذایی بر بلوغ آیزنیا فتیدا (Eisenia foetida) در صنعت ورمی­‌کمپوست

نویسندگان

چکیده

خلاصه
ورمی کمپوست، بازیافت زباله و تولید مواد آلی بر اساس پرورش کرم خاکی است، این صنعت بعنوان یک فن­آوری مناسب برای تبدیل زباله­ های مختلف به محصولات در دسترس و قابل مصرف تعریف می­‌شود. اگرچه بیش از 7000 گونه از کرم‌­های خاکی وجود دارد، اما آیزنیا فتیدا (کرم خاکی قرمز) یکی از مهم­ترین آنها برای حاصلخیزی خاک بشمار می‌­آید. البته مطالعات متعدد نشان داده­ است که کرم‌­های خاکی کاربردهای متنوع دیگری هم دارند، برای مثال بعنوان غذای دام، طیور و آبزیان و در واقع تولید مواد غذایی سالم همچنین در علوم دارویی و پزشکی هم قابل استفاده­‌اند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر منابع غذایی مختلف از جمله دورریزهای سبزیجات، کاغذ، پوست موز، تفاله هویج و ضایعات نان در رشد و بلوغ آیزنیا فتیدا بود. بدین منظور تاثیر مواد غذایی مذکور بر رشد، تولید مثل و وزن کرم خاکی آیزنیا فتیدا در دو آزمون مختلف (و در یک دوره پرورشی دو ماهه) تحت شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در استفاده از پوست موز، آرد گندم و خرده­‌های کاغذ تعداد نوزاد از 500 عدد به ترتیب به 2000، 1800 و 1500 عدد می‌­رسد. بیشترین مقدار خاک ورمی شده در مقایسه با گروه شاهد، مربوط به بستر حاوی خرده‌­های کاغذ و کاهو (به ترتیب 145 و 106 گرم) بود. بطور کلی جمعیت کرم‌­های خاکی، وزن کرم بالغ و مقدار ورمی کمپوست تولید شده، نشان داد که خرده کاغذ و پوست موز بهترین گزینه برای رشد و تکامل کرم خاکی آیزنیا فتیدا محسوب می‌­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of various nutritional materials on maturation of Eisenia foetida in vermicompost industry

نویسندگان [English]

  • Jahani , Z.
  • Meshgi , B.
چکیده [English]

Abstract
Vermicomposting could be a suitable technology for the transformation of different waste into available products. Vermicompost industry is the based on earthworm. Although, there are more than 7000 species of earthworm in the word, but Eisenia foetida is one of the most important for soil fertility. Of course, several studies showed which earthworms the variety of activities such as healthy food as well as in medicine. The aim of this study was to assess, the influence of different waste such as vegetable, paper, banana, carrot, bread wastes on the growth and development of E. foetida. The effect of various wastes on growth, reproduction and adult's weight of an earthworm E. foetida was studied under identical laboratory conditions. In the use of banana peel, flour and paper filings baby number from 500 has risen in 2000, 1800 and 1500 respectively. The maximum amount of vermicomposted soil compared with controls, were related to the paper filings and lettuce (145 and 106 g respectively). Generally the earthworm population, weight of adults and the amount of soil vermicompost, showed that paper filings and banana peel were the best medium for earthworm E. foetida.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vermicompost
  • Nutritional materials
  • Eisenia foetida
  • Earth worm