کلیدواژه‌ها = تریکواپیتلیوما
تعداد مقالات: 2
1. سل جلدی، کوکسیدیوز، عفونت سستودی و تریکواپیتلیوما در یک طوقه کبوتر اهلی(Columba livia)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 215-215

محسن نوری1، هستی آذرآباد1، مهرنوش معینیجزنی1*


2. مطالعه هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمیایی وقوع تریکواپیتلیوما در گربه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 224-224

حنانه گلشاهی1، عباس توسلی1، افرا تیموری2و*