کلیدواژه‌ها = ایمنی زیستی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقررات ایمنی زیستی در آزمایشگاه های صنعتی کشور

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 208-208

مجتبی رجبیان1*، پدرام معیری2، محمدحسن ناجی زاده3


2. تشریح مدیریت آزمایشگاه برای کاهش حوادث پیش بینی نشده

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 250-250

حمید خیرالدین1 ، دکتر خسر و قزوینیان2