کلیدواژه‌ها = لینگواتولا سراتا
تعداد مقالات: 3
1. اثرآلودگی لینگواتولا سراتا بر شکنندگی اسمزی گلبول‌های قرمز و پروتئین‌های سرم در میزبانان واسط

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

علیرضا البرزی؛ ماندانا حسینی؛ سمیه بهرامی؛ مسعود قربانپور؛ محمد رضا تابنده


3. میزان آلودگی و ضایعات آسیب شناسی برخی عقده های لنفاوی ناشی از نوچه لینگواتولا سراتا در گوسفندان کشتار شده در شهرکرد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 208-208

حسین نورانی1، حمیدرضا عزیزی1، عبدالله مرادی پردنجانی 2؛ سید حسین هاشمی باباحیدری2