کلیدواژه‌ها = مرغ مینا
هپاتوپاتی به علت ذخیره بیش از حد آهن در مرغ مینا : گزینه های درمان و رژیم غذایی

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 110-110

- آرش رمضانپور شاهی *،1 ، شهاب بهادران2 ، پروانه نفیسی فرد 3 ، عبدالله کیانی4


ارزیابی آزمایشگاهی و انگل شناسی spinodiplotriaena در مرغ مینا: اولین گزارش در ایران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 185-185

سید سینا باقری1*، وحید فتحی پور2؛ ، سید حسین حسینی3، پانته آ اردهالی1