کلیدواژه‌ها = مخمر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فلور قارچی پوست و گوش خارجی در خرگوش

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 126-126

- فرزانه تاجدالدینی1، نرگس پشمی 2،*، الناز کبیری2، فربد عابدیان2


2. تشخیص Macrorhabdus ornithogaster در پرندگان زینتی ارجاعی به دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 183-183

دکتر هادی توکلی1، سمانه نوری گوشکی2* ، علی اکبر رضایی3