کلیدواژه‌ها = الیزا
تعداد مقالات: 3
1. بررسی سرواپیدمیولوژی لپتوسپیروز در گاوهای سقط کرده گاوداری صنعتی زاگرس شهرکرد

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 144-144


2. مروری بر مسمومیت با هیستامین و استفاده از کیت الایزا جهت آلودگی نمونه های تن ماهی به هیستامین

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 176-176

مسعود علیرضایی 1فاطمه برزویی2*شقایق آرمان بروجنی3


3. بررسی میزان آلودگی خوراک دام تعدادی از دامداریهای اصفهان به آفلاتوکسین به روش الیزا در تابستان 90

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 211-211

معصومه آقابابایان1، فریده فخر زادگان2*، عاطفه یزدانی3