بررسی سرواپیدمیولوژی لپتوسپیروز در گاوهای سقط کرده گاوداری صنعتی زاگرس شهرکرد

چکیده

مقدمه:  لپتوسپیروزیس در واقع یک اصطلاح کلی است که در مورد بیماری‌های انسان و حیوانات که توسط سرووارهای متعددی از باکتری مارپیچی شکل لپتوسپیرا اینتروگانس ایجاد می‌شود استفاده می‌گردد که با شدت متغییر در جهان پراکنده می‌باشد ولی در مناطق گرمسیری و دارای بارندگی زیاد آندمیک می‌باشد.این بیماری از طریق ایجاد عوارضی مانند:سقط، مرده زایی، ناباروری، کاهش تولید شیر، ورم پستان و... می‌تواند خسارات اقتصادی سنگینی را به صنعت دامپروری تحمیل کند. روش کار: در این تحقیق که از دی ماه 94 تا خرداد 95 انجام شده تعدا 92 نمونه خون از گاوهای با سابقه سقط و همچنین 13 نمونه شیر تانک مخزن به فاصله هر ده روز یک بار از گاوداری صنعتی زاگرس شهرکرد تهیه شد.جهت بررسی ردپای باکتری لپتوسپیرا هاردجو از روش الایزا استفاده شد که از 79 نمونه سرمی و 13 نمونه شیر تانک مخزن الایزا شده مشخص شد که 4 نمونه سرمی (06/5 درصد) و یک نمونه شیر تانک مخزن (69/7 درصد) آلوده به لپتوسپیرا هاردجو بودند و همچنین نمونه‌های شیر به روش PCR نیز بررسی شدند که 3 نمونه (07/23 درصد) آلودگی به لپتوسپیرا را نشان دادند. در ادامه از 92 نمونه سرم خون اخذ شده به روش الایزا، انگل نئوسپورا کنینوم ردیابی شد و نتیجه آن نشان داد که 27 نمونه (34/29 درصد) آلودگی به نئوسپورا کنینوم وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به آلودگی نسبتاً بالا، یکی از مهمترین عوامل مولد سقط در گاوداری صنعتی زاگرس شهرکرد لپتوسپیرا و نئوسپورا کنینوم می‌باشد در نتیجه اقدامات لازم جهت کنترل و ریشه کنی این عوامل با توجه به خسارات سنگین اقتصادی، بسیار ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-