کلیدواژه‌ها = تغییرات پاتولوژیک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر سم عقرب همی سکورپیوس لپتوروس درتغییرات پاتولوژیک اندامهای خرگوش

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 173-173

منصورمحزونی1، معصومه اکبری کیان2،زهرافرهادی3 ،ساره شفیعی مفرد4