کلیدواژه‌ها = گلدفیش
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تتراسایکلین و سولفات نئومایسین در درمان بیماری Swim Bladder در ماهی گلدفیش

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 228-228

الناز بردبار


2. بررسی گونه های شایع داکتیلوژیروس در ماهی گلدفیش(Carassius auratus) درشهرستان سمنان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 146-146

سارا مهدی زاده مود1، نگار یاریان*2