کلیدواژه‌ها = قزل آلای رنگین کمان
گزارش وقوع استروپتوکوزیس در یک مزرعه پرورش قزل آلا رنگین کمان در منطقه هراز استان مازندران

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 145-145

10.22075/jvlr.2018.3250

- سید محمد حسینی1، علیرضا نصیری2، سید محمد صادق موسوی کیاسری3*


بررسی مقایسه ای اثر سان اگز و سبز مالاشیت در پیشگیری و درمان آلودگی قارچی تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 141-141

محسن محمدپور1*، حبیب اله گندم کار1؛ ، ابوالحسن راستیان نسب1 ، اسماعیل کاظمی1 ، جواد مهدوی1


رخداد کبد چرب (Ceroidosis) در ماهیان پرورشی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 241-241

سارا مهدی زاده مود 1*، پولین شهره2