رخداد کبد چرب (Ceroidosis) در ماهیان پرورشی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)

نویسنده

چکیده

 آزادماهیان به بیماری کبد چرب بسیار حساس بوده و در صورت
تغذیه از جیره های حاوی اسید های چرب اشباع ، مقادیر بالای کربو هیدرات و مقادیر
ناکافی آنتی اکسیدان هایی نظیر ویتامین E به این بیماری
مبتلا می شوند.  به دنبال کاهش
اشتها ، عدم تعادل و تلفات در یکی از فارم های پرورش قزل آلای رنگین کمان در جاده
هراز در زمستان 90، تعدادی نمونه جهت بررسی به آزمایشگاه انتقال یافت. در بررسی
ظاهری ماهی ها، تیرگی رنگ بدن ، اگزوفتالمی ، رنگ پریدگی آبشش مشاهده شد. در کالبد
گشایی تجمع مایع در محوطه شکمی، تورم کبد، گرد شدن لبه های آن و رنگ پریدگی
کبد،کلیه و طحال مشهود بود.جهت تشخیص بیماری ، کشت باکتریایی از قسمت قدامی کلیه و
طحال صورت پذیرفت.به منظور بررسی هیستوپاتولوژی ازکبد نمونه گیری و مقطع تهیه
گردید. با توجه به علائم ظاهری ، کالبد گشایی و مشکوک بودن به کبد
چرب ، قطعه ای از کبد برش داده شده و در ظرف حاوی آب قرار گرفت. کبد در آب غوطه ور
شده و پس از نیم ساعت لایه ای از چربی روی سطح آب تشکیل گردید. از محیط کشت هیچ
باکتری جداسازی نشد.در مقطع هیستوپاتولوژی ، تجمع سروئید در هپاتوسیت ها و سلول
های کوپفر مشاهده گردید که حاکی از تایید تشخیص کبد چرب (Ceroidosis)
بود. جهت درمان استفاده از ویتامین C و E ، کاهش میزان
چربی جیره توصیه گردید که به دنبال آن کاهش تلفات مشاهده گردید.  

کلیدواژه‌ها