کلیدواژه‌ها = اثر ضد میکروبی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی پرمصرف ترین گونه های نعناع در نواحی دریای خزر، ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 93-102

اشکان جبلی جوان؛ محمود احمدی همدانی؛ مهسان بیانی؛ کبری کیخسروی؛ زهرا عبداللهی؛ زهرا علیجانپور؛ منصوره کنعانی


2. بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های بیمارستان های اصفهان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 140-140

سید اصغرهوایی، منیر دودی،ناهید رضایی خوزانی*