کلیدواژه‌ها = حساسیت آنتی بیوتیکی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک جدا شده از گوساله های اسهالی شهرستان گرمسار

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 201-201

معین آرمان1*، مهدی عسکری بدوئی2، مازیار جاجرمی3


2. ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریایی ایجادکننده ورم پستان دوره خشکی در گاوهای شیری منطقه تبریز

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 140-140

رضا قبولی مهربانی1*، صمد مسافری2، منصور خاکپور3