کلیدواژه‌ها = گاوشیری
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریایی ایجادکننده ورم پستان دوره خشکی در گاوهای شیری منطقه تبریز

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 140-140

رضا قبولی مهربانی1*، صمد مسافری2، منصور خاکپور3


2. تعیین میزان بروز انواع ورم پستان کلینیکی کلی فرمی در دامپروری های اطراف شهرستان گرمسار

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 141-141

مصطفی دانشور 1* ، مجید محمدصادق 2؛ مهدی عسکری3، مرتضی گرجی دوز2 ، ،علیرضا کوچک زاده4