کلیدواژه‌ها = کلستریدیوم پرفرنجنس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی بیان ژن etx توکسین اپسیلون (ε) کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ D

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 182-182

مهناز کریمی1، مهرداد شمس الدینی بافتی2*، مجید عزتخواه2؛ مجتبی علی مولایی2، مهدی حسنی درخشان2؛ زهرا عامری2، کیانا داوودی2، علیرضا کریم آبادی2


2. کاربرد تکنیک الیزا (ELISA) در تشخیص توکسینوتیپهای کلستریدیوم پرفرنجنس

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 131-131

مهدی حسنی درخشان1،*، مریم امینی2، مجتبی علی ملایی2؛ ، احمدرضا جباری3، مهرداد شمس الدینی1، مجید عزتخواه 1، محسن موسوی3