کلیدواژه‌ها = رنگ آمیزی
تعداد مقالات: 2
1. تشخیص و بررسی پراکندگی آمیلوئیدوز AA و آمیلوئیدوز AL در طحال و کلیه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 233-233

نیما عبدی خورسند1و* ، دکتر عباس توسلی2


2. مقایسه دو روش رنگ آمیزی در ترماتدهای دیژن

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 121-121

مریم رسولی