کلیدواژه‌ها = نفت خام
تعداد مقالات: 2
1. جداسازی و شناسایی باسیلوس های تجزیه کننده نفت خام در خاک های آلوده پلایشگاه اصفهان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 133-133

الهه مومنی1*، منیر دودی2، فریده محمدی3


2. جداسازی و شناسایی قارچ های مصرف کننده نفت خام در خاک های آلوده خوزستان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 108-108

ویدا داودی1*، آرزو طهمورث پور2، محبوبه مدنی3، زینب گلشنی4