کلیدواژه‌ها = شهرستان لردگان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان شیوع انواع آلودگی انگلی در گله های گوسفند و بز در شهرستان لردگان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 107-107

دکتر جعفر براتی، مهندس غلامعلی سعیدی؛ وحید فاضل چهارمحالی، مسعود شریفی


2. بررسی علتهای سقط جنین درگله های گوسفند و بز در شهرستان لردگان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 128-128

جعفر براتی، ارژنگ صفیان، یوسف عبدالهی