کلیدواژه‌ها = سقط جنین باکتریایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل سقط جنین باکتریایی گوسفندان در استان ایلام

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 172-172

میلاد کلیوند عباسی


2. بررسی عوامل باکتریایی سقط جنین گوسفندان در استان همدان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 105-105

جمال قره خانی 1* ، احمد کریمی مخصوص2 ، بدرالزمان صادقی3، محمود رضا رسولی2