کلیدواژه‌ها = سگ گله
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دیروفیلاریوزیس در سگ‌های گله استان کرمانشاه در سال1390

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 47-54

سمیه بهلولی اسکویی؛ احسان صادقی؛ امیرحسین هاشمیان؛ سحر غفاری خلیق


2. تعیین میزان آلودگی به قارچ مالاسزیا پاکی درماتیس در سگ های گله منطقه تبریز و صاحبان آن ها

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 102-102

علی محمد عطاری1*، منصور خاکپــور 2، زهرا خاتونی3