کلیدواژه‌ها = جرب
گزارش آلودگی و تشخیص جرب Cnemidocoptes mutans درمرغداریهای بومی شهرستان کرمان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 100-100

هادی توکلی1، رضوان سلطانی نژاد2*


بررسی آلودگی های فارم مرغ تخم گذار شهرستان به جرب

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 187-187

حسین گلیوری1 ، هادی حق بین نظر پاک2 ، سیاوش اسدی1؛ مهران پرتوی1، محسن حمیدی1 ، فاضل حمیدی1، ایمان بلوچی1