کلیدواژه‌ها = مرگ ناگهانی
گزارش 2 مورد ولولوس در ناحیه ایلئوسکال روده اسب

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 116-116

10.22075/jvlr.2018.3192

- کیومرث کهوند*،1 ،زهرا موسوی2


گزارش یک مورد ولوولوس در روده اسب

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 95-95

دکتر فرهنگ ساسانی1،دکتر سیدمهدی قمصری2، سمیرا بشیری3، دیبا گلچین3