کلیدواژه‌ها = ولولوس
تعداد مقالات: 2
1. گزارش 2 مورد ولولوس در ناحیه ایلئوسکال روده اسب

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 116-116

- کیومرث کهوند*،1 ،زهرا موسوی2


2. گزارش یک مورد ولوولوس در روده اسب

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 95-95

دکتر فرهنگ ساسانی1،دکتر سیدمهدی قمصری2، سمیرا بشیری3، دیبا گلچین3