کلیدواژه‌ها = دستگاه گوارش
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش مرغ بومی اطراف شهرستان قم در سال ١٣٩٧

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 188-188

بهار شمشادی


2. تعیین فراوانی و تنوع انگل های دستگاه گوارش کبوتران خانگی شهرستان کازرون

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 93-93

رضا ایجاب1*، علی قربانی رنجبری 1، حسین فتاحی 2