کلیدواژه‌ها = فلجی
تعداد مقالات: 2
1. گزارش وقوع فلجی ناشی از گزش کنه در سگ نژاد میکس ماستیف

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 156-156

- فخرالدین رضایی1 ،فایزه قاسم زاده1* ، محمد روحانی2