کلیدواژه‌ها = سمینوما
تعداد مقالات: 2
2. یافته های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک سمینوما در یک طوقه کبوتر اهلی(Columba livia)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 214-214

نوری م.1، قره گزلو م.ج.1، معینی م.1 *