کلیدواژه‌ها = آبستنی
بررسی میزان و علل سقط جنین در ده گاوداری بزرگ صنعتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 246-246

دکتر خسرو قزوینیان1، دکتر حمیدرضا محمدی1و * ، دکتر حجت مظاهری2