کلیدواژه‌ها = آلودگی قارچی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر افزودن اسانس گیاهان دارویی متداول بر مهار و کنترل رشد قارچها

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 143-143

- آزاده سلیمی


2. بررسی میزان آلودگی باکتریایی و قارچی در خط تولید دوغ صنعتی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 60-60

علی احسانی1 ،مجید امین زارع2، بهناز بازرگانی3 *،حسن حسن زاد آذر4