کلیدواژه‌ها = آنزیم های کبدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات سطوح آنزیم های کبدی متعاقب تزریق نانوذرات اکسید روی در موش های نژاد ویستار

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 208-208

رضا امانی


2. ارزیابی فعالیت و سطح سرمی آنزیم‌های کبدی و آهن در گاوهای مبتلا به تیلریوز در استان گلستان

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 61-67

شاهرخ رنجبر بهادری؛ یحیی آنه محمد زاده