کلیدواژه‌ها = انجماد
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کیفیت میکروبی ماهیان شیر منجمد بسته بندی شده در شرایط خلاء

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 234-234

مهدی زارعی1، *، علی فضلآرا1، دنیا جمالالدین2


2. اثرات مخرب اتانول بر ویژگی های حیاتی سلول اسپرم در بز

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 151-156

مهدی انصاری؛ آرمین توحیدی؛ محمد مرادی شهر بابک