کلیدواژه‌ها = اتانول
مطالعه هیستومورفومتریک تاثیر ال-کارنیتین بر آسیب بیضه ناشی از مصرف اتانول در رت

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 127-139

10.22075/jvlr.2023.30486.1067

محمد آقایی؛ سید جواد احمدپناهی؛ حمیدرضا محمدی؛ محمد حسن یوسفی؛ سعیده نعیمی


اثرات مخرب اتانول بر ویژگی های حیاتی سلول اسپرم در بز

دوره 2، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 151-156

10.22075/jvlr.2017.818

مهدی انصاری؛ آرمین توحیدی؛ محمد مرادی شهر بابک