کلیدواژه‌ها = تتراسایکلین
مقایسه تتراسایکلین و سولفات نئومایسین در درمان بیماری Swim Bladder در ماهی گلدفیش

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 228-228

الناز بردبار


سنجش باقی مانده تتراسایکلین در گوشت مرغ مصرفی در شهر اهواز به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا

دوره 2، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 119-130

ادیب احسانی؛ علی فضل آرا؛ سیاوش مکتبی؛ حسن نجف زاده ورزی