کلیدواژه‌ها = RT-PCR
تشخیص مولکولی سه ویروس بیماریزای زنبور عسل برای اولین بار از زنبورداری های استان سمنان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 89-89

مجتبی محرمی1، حسین مدیرروستا 1، مصطفی مرادی1، کامیار احمدی2


جست وجوی ویروس بلوتانگ با روش RT-PCR در جنین های سقط شده ی گوسفند در استان های اصفهان، چهار محال و بختیاری و گیلان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 190-190

محمدرضا محزونیه1، عارفه گلستان فر2و*، مهدی سلیمی2، مریم جمالی2