کلیدواژه‌ها = مسمومیت
تعداد مقالات: 2
1. تاثیرات درمانی شیر شتر: مروری نظاممند بر مشاهدات انسانی و حیوانی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 235-235

علی اشرفیان


2. وقوع مسمومیت با موننزین دریک دامداری گاو شیری در اطراف تهران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 64-64

فرنوش باقری*،عباس توسلی، تقی پور بازرگانی، فاطمه امینی نجفی