کلیدواژه‌ها = آنتی بیوتیک
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اثر ضد باکتریایی اسانس سیر و آویشن بر برخی ازگونه های اصلی ایجاد کننده ورم پستان در گاو شیری

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 120-120

- عباس حسینی زاده قاسمی*1،امیر سیاحی1، مصطفی کربنده1، مسعود عمادی1


2. جداسازی کلستریدیوم پرفرینجنز از برخی طیور گوشتی استان فارس و مطالعه مقاومت داروئی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 39-46

علی قربانی رنجبری؛ اسماریان؛ قربانی رنجبری